Välkommen på Nykter Cruising 2015!

"Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv".

Fairlane fram

Denna hemsida är under uppbyggnad. I dagsläget är det största forumet för information för sommaren stora händelse: Nykter Cruising 2015 – Spola stänkar´n och vinn jänkar´n!

Senaste nytt från IOGT-NTO Orsa:

Planeringsträffar för Nykter Cruising 2015

Under våren och försommaren har en arbetsgrupp kontinuerligt träffats för att planera årets Nyktra Cruising…..

Planeringsträffar inför Nykter Cruising 2014

Under hela våren har IOGT-NTO Orsa haft kontinerliga träffar med medarrangerade organisationer, medlemmar och frivilliga i planeringsarbetet med Nykter Cruising 2014 – ”Spola stänkar´n och vinn jänkar´n”.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00